Montering av lys i en Robel-tralle

Første gang publisert i MJ-bladet 1/2014

Hver gang jeg kjøper rullende materiell, det seg være vogn eller lokomotiv, pleier jeg å granske modellen med ”modellbyggerens” blikk for å se om det er ting jeg kan forbedre eller bygge om… Fortsett Montering av lys i en Robel-tralle

Bygging av hesjer

Tidligere publisert i MJ-bladet 3/2008.
Når det gjelder landskapsbygging på modelljernbanen tenker mange av oss da ofte på bygging av fjell og tunneler, og kanskje ikke så mye på store åpne jordbrukslandskap. Dette fordi plassen vi har tilgjengelig på modelljernbanen ofte er sterkt begrenset og da er ikke store jorder det første vi prioriterer. På større modelljernbaner derimot, som man ofte finner i mj-klubber, er det lettere å sette av plass til slikt. Likeså på moduler. Og dersom man modellerer norsk sensommer, litt tilbake i tid, er hesjer en naturlig ting å ta med. Her får du en oppskrift på hvordan man kan lage slike. Beskrivelsen gjelder for H0, men det er fullt mulig å lage hesjer i andre skalaer også.

Fortsett Bygging av hesjer

Ombygging av Bjørnlia stasjon

Oppdatert pr. 14. februar 2016 (nederst):

Først littegrann historikk: FREMO-modulen Bjørnlia er en av de lengstlevende norske FREMO-stasjonene. Den ble første gang vist offentlig under en MJF-høstmesse i Skedsmo i 2001, allerede da godt forbi «kryssfinér»-stadiet:
Fortsett Ombygging av Bjørnlia stasjon