Montering av lys i en Robel-tralle

Første gang publisert i MJ-bladet 1/2014

Hver gang jeg kjøper rullende materiell, det seg være vogn eller lokomotiv, pleier jeg å granske modellen med ”modellbyggerens” blikk for å se om det er ting jeg kan forbedre eller bygge om… Fortsett Montering av lys i en Robel-tralle