Elektrisk kobling av FREMO moduler

Den elektriske koblingen av FREMO moduler er svært enkel (ihvertfall så lenge man snakker om strekningsmoduler). Man skal ha bøssinger/ledninger i hver ende, en tykk gjennomgående 2-leder samt minst to «tappinger» til hver av skinnene.
Fortsett Elektrisk kobling av FREMO moduler